کانون های مصلی و دانشگاهی
کانن عروج،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

مشگین شهر، خ دانشگاه، دانشگاه آزاداسلامی ۵۶۶۱۶۶۸۶۹۱

کانون پیام نور ،دانشگاه پیام نورواحد مشکین شهر

مشگین شهر، میدان دادگستری، دانشگاه پیام نور ۵۶۶۱۸۱۵۶۵۱

کانو نشهید مرتضی آوینی

اردبیل، میدان بسیج جنب فرمانداری ۵۶۱۹۶۷۳۳۵۳

کانون حسنا ،دانشگده شاهد

اردبیل، میدان توحید دانشکده شاهد ۵۶۱۵۷۹۵۱۷۳

کانون الحدید،دانشگاه ذوب آهن

اردبیل، شهرک صنعتی شماره یک ۵۶۱۹۸۴۴۳۱۳

کانون مکتب الهدی،دانشگاه آزاداسلامی

اردبیل، میدان بسیج ۵۶۱۵۷۱۶۱۳۳

کانون بنت الهدی دانشگاه فرهنگیان

اردبیل، میدان ججین ۵۶۱۵۸۴۵۹۶۱

کانون سردار شهید عمران پستی

اردبیل، میدان ججین ۵۶۱۵۸۴۵۹۶۱

کانون پیام نور

کوثر، دانشگاه پیام نور ۵۶۸۵۱۳۴۴۸۷

کانون شهید مطهری

شهر اصلاندوز

کانون قائم(عج)

خلخال،میدان ولایت فقیه

کانون خیرالناصرین

پارس آباد،مسجد جامع

کانون ثارالله

کوثر – خ شهید رجایی

کانون امام خامنه ای

گرمی،جنب میدان امام خامنه ای

کانون مشفقین

اردبیل ،میدان فجر(بازار)

کانون بسوی ظهور

بیله سوار،خ طالقانی، میدان شهردار

کانون شهدای نیر

نیر،خ امام خمینی(ره)، خروجی تبریز، جنب پل قرمز، مسجد جامع

کانون متقین

گرمی – شهر انگوت – خ معلم

کانون نبی رحمت

نمین – شهر عنبران مصلی ویژه اهل تسنن

کانون آدینه

مشگین شهر،خ آیت ا… مشگینی، کوچه شهید سلیم زاده

کانون ائمه معصوم(ع)

خلخال خ امام خمینی(ره)، مسجد جامع هشجین

کانون نور،مصلی

نمین، مسجد جمعه