واحد خواهران

اولین نشست مشورتی شورای خواهران اردبیل در سال ۹۵ برگزار شد

اولین نشست مشورتی شورای خواهران اردبیل در سال ۹۵ برگزار شد

اولین نشست شورای مشورتی خواهران اردبیل در سال ۹۵ با حضور رابطان خواهر دستگاه های فرهنگی در محل دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری

مساجد استان اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۳-۲۴-۹۵
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  237 بازدید

تغییر در اصل و سبک زندگی هدف اصلی تهاجم فرهنگی است

تغییر در اصل و سبک زندگی هدف اصلی تهاجم فرهنگی است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تغییر در اصل و سبک زندگی اسلامی – ایرانی را هدف اصلی دشمن از تهاجم

فرهنگی عنوان کرد و گفت: جوانان ما باید هوشیار باشند.

ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۳-۲۴-۹۵
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  230 بازدید

کانون های فرهنگی هنری در پرورش استعداد حوزه بانوان موفق عمل کرده است

کانون های فرهنگی هنری در پرورش استعداد حوزه بانوان موفق عمل کرده است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: رسالت اصلی مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری کشف، شناسایی و پرورش استعدادی درخشان محلات است و تاکنون در پرورش

استعداد حوزه بانوان موفق عمل کرده است.

ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۱۱-۱۷-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  270 بازدید

حجاب و عفاف در همه ادیان ریشه علمی و فقهی دارد

حجاب و عفاف در همه ادیان ریشه علمی و فقهی دارد

کارشناس امور بانوان کانون های مساجد استان اردبیل گفت: بررسی حجاب و عفاف در همه ادیان ریشه علمی و فقیهی دارد و پاسخ به شبهات و علل چرایی حجاب نیز مطرح شده است. ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۹-۲۴-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  292 بازدید

مسجد طراز اسلامی الگوی نظام خانواده است

مسجد طراز اسلامی الگوی نظام خانواده است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: خانواده ها باید معیار سبک زندگی خود را با مسجد طراز اسلامی هماهنگ کنند تا بتوانیم یک نظام الگویی مناسب خانواده برای جامعه معرفی کنیم. ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۹-۲۳-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  284 بازدید

زنان و مساجد

زنان و مساجد

مساجد همواره مرکز رشد و نمو فعالیت های فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، نظامی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی، عبادی بوده است. کلام قرآن در باب تساوی مسئولیت زنان و مردان در ارتقای خیر عمومی‌‌روشن است: ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۸-۱۷-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  929 بازدید

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت برای جوانان با هدف توانمندسازی مساجد است

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت برای جوانان با هدف توانمندسازی مساجد است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها با عنوان رازهای موفقیت برای اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با هدف توانمندسازی جوانان در مساجد و کانون است.

ادامه مطلب

  تاریخ انتشار : ۰۸-۱۲-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  397 بازدید