مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: جایگاه اعتماد و اقبال عمومی به مساجد در انتخابات خدشه دار نشود زیرا مساجد به هیچ جناحی وابسته نیست.

نادر سقا، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل امروز (۲۴ آذر) در جلسه شورای اداری گفت: تشویق به مشارکت عمومی

در انتخابات وظیفه ذاتی مساجد به حساب می آید.

 

وی با اشاره به اینکه نباید جایگاه اعتماد و اقبال عمومی به مساجد در انتخابات خدشه دار شود، تصریح کرد: مساجد به هیچ جناحی وابسته نیست و

نباید به عنوان تریبون خاص کاندیداها تبدیل شود.

 

سقا با بیان این مطلب که مساجد به عنوان مشوق حضور عمومی مردم در انتخابات تلقی می شود، خاطر نشان کرد: دشمنان با حربه های مختلف

سعی در کمرنگ کردن حضور عمومی در انتخابات هستند و کاندیداها نیز با رعایت شئون مساجد باید مراقب باشند تا به جایگاه این مراکز فرهنگی و

دینی لطمه ای وارد نشود.

 

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اعلام این مطلب که ایجاد جوناسالم تبلیغاتی برای مساجد مضر است، یادآور شد:

حضور گسترده و پرشکوه مردم در انتخابات پاسخ دندان شکنی بریاوه گوی های کشورهای استکباری خواهد بود.

  تاریخ انتشار : ۰۹-۲۵-۹۴
       
  دیدگاه ها : بدون نظر
       
  330 بازدید